O nas

 

Projekt 'Gdańscy Akcjonariusze'

 

 

Projekt "Gdańscy Akcjonariusze" realizowany był w latach 2009-2011 przez Gdańsk Convention Bureau we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

 

Dzięki projektowi Gdańsk Convention Bureau (GCB) oferowało organizatorom konferencji, spotkań, eventów bezpłatną pomoc wolontariuszy przy organizacji ich spotkań biznesowych. Celem projektu było uruchomienie możliwości włączenia się mieszkańców Gdańska, na zasadach wolontariatu akcyjnego, w realizację wydarzeń odbywających się na terenie Miasta i Regionu. Gdańscy Akcjonariusze wspierali realizację nie nastawionych na zysk wydarzeń o charakterze kulturowym, promocyjnym, naukowym, turystycznym.

Projekt "Gdańscy Akcjonariusze" realizowany był w latach 2009-2011 przez Gdańsk Convention Bureau we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

 

Dzięki projektowi Gdańsk Convention Bureau (GCB) oferowało organizatorom konferencji, spotkań, eventów bezpłatną pomoc wolontariuszy przy organizacji ich spotkań biznesowych. Celem projektu było uruchomienie możliwości włączenia się mieszkańców Gdańska, na zasadach wolontariatu akcyjnego, w realizację wydarzeń odbywających się na terenie Miasta i Regionu. Gdańscy Akcjonariusze wspierali realizację nie nastawionych na zysk wydarzeń o charakterze kulturowym, promocyjnym, naukowym, turystycznym.

 

Informacje o projekcie:

 

I ETAP

W pierwszym etapie (sierpień 2009-lipiec 2010) Gdańscy Akcjonariusze wezmą udział w 20 wydarzeniach. Do tej pory Gdańscy Akcjonariusze pomagali m.in. przy: Festiwalu All About Freedom, konferencji Globe Forum, Festiwalu Filmów Niezależnych UNICA, Światowym Zjeździe Gdańszczan, Europejskim Poecie Wolności, Dniu Otwartym Stadionu, czy Streetwaves.

 

Całkowity budżet projektu wynosi 141 300 PLN; Projekt otrzymał dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych – 127 170 PLN. Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 

II ETAP

W dniu 31 maja 2010r. Gdańsk Convention Bureau otrzymało dofinansowanie drugiego etapu projektu w wysokości 143 610 PLN z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na kontynuację projektu „Gdańscy Akcjonariusze” – „Gdańscy Akcjonariusze - konsekwentnie do celu”. Kwota ta stanowi blisko 90% kosztów realizacji projektu, którego całkowity budżet wynosi 159 710 PLN. Partnerem jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku (RCW). Przedsięwzięcie realizowane jest od sierpnia 2010r. do grudnia  2011r. ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2010.

 

Obecny projekt jest kontynuacją „Gdańskich Akcjonariuszy”, którego celem nadrzędnym było stworzenie przyjaznego klimatu do organizacji imprez masowych w mieście, a tym samym przyciągnięcie ich jak najwięcej. Celami dodatkowym były: uruchomienie możliwości włączenia się mieszkańców Gdańska w wydarzeniach, propagowanie wiedzy na temat wolontariatu (stereotyp pracy na rzecz słabszych i potrzebujących), budowanie wśród uczestników tożsamości z miastem. 

 

Początkowo zakładaliśmy, że uda nam się zachęcić około 100 osób do współpracy. Już dzisiaj mamy ponad 250 wolontariuszy w naszej bazie danych, którzy m.in. brali udział w takich imprezach jak: konferencja Globe Forum, Festiwal Filmów Niezależnych UNICA, Dzień Otwarty Stadionu, Światowy Zjazd Gdańszczan, Europejski Poeta Wolności,  Streetwaves, Baltic Sail Gdańsk czy konferencjach WikiSym, i Wikimania. 

 

Nasi wolontariusze, profesjonaliści chętnie wspomogą konferencje, wydarzenia, festiwale itp. organizowane przez Instytucje w Mieście. Aktualnie współpracujemy z ponad 250 świetnie przeszkolonymi, ambitnymi i zaangażowanymi w nasze wydarzenia młodymi ludźmi.   

 

W ramach kontynuacji projektu zaplanowany jest udział Gdańskich Akcjonariuszy w 30 nie nastawionych na zysk wydarzeniach na terenie Gdańska.  300 wolontariuszy zdobędzie wiedzę na temat wolontariatu, ważne doświadczenie życiowe i zawodowe. Akcjonariuszom zostanie zapewnione ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie. Wszyscy wolontariusze zostaną przeszkoleni, a podczas wydarzeń otrzymają koszulki oraz smycze z identyfikatorami.  Główną zmianą w projekcie jest wprowadzenie programu lojalnościowego dla wolontariuszy, którzy będą m.in. mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń dot. możliwości poszukiwania funduszy zewnętrznych na swoją działalność i projekty.

 

Kontakt:

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

ul. Ks. Józefa Zator- Przytockiego 4

80- 245 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. (058) 341-61-77 / 690 85 00 00

www.wolontariat.org.pl/gdansk

www.kiwi.org.pl

www.rcwg.blog.onet.pl

infolinia:0800 300 594

 

Jeżeli jesteś organizacją i szukasz wolontariuszy - przejdź do strony http://www.kiwi.org.pl/user/becomeFoundation

Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem/szką - przejdź do strony http://www.kiwi.org.pl/user/becomeVolunteer

Znajdź obiekt

Więcej kategorii

Rekomendowane Convention Bureau
2016-2017