Statystyki

 

RAPORTY STATYSTYCZNE


Z początkiem roku 2009, w ramach projektu „Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdańska i Pomorza”, Gdańsk Convention Bureau (GCB) rozpoczęło badania analizujące lokalny rynek przemysłu spotkań w latach 2009-2011. Po zakończeniu projektu badania są nadal kontynuowane, gdyż stanowią niezwykle ważne źródło wiedzy i bezcenne narzędzie w codziennej pracy dla wszystkich zaangażowanych w turystykę biznesową.

 
Gromadzone informacje służą do działań planistycznych i operacyjnych. Brak takich informacji utrudnia określanie kierunków działań promocyjnych, realizację zadań i strategii marketingowych, identyfikację potrzeb i oczekiwań turystów biznesowych. Mamy nadzieję, iż wyniki tych badań pokażą, że nasz region jest atrakcyjną destynacją dla potencjalnych organizatorów wszelkich wydarzeń biznesowych, a przygotowane raporty okażą się profesjonalnym narzędziem do pozyskiwania nowych klientów.
 
Opracowania te skierowane są miedzy innymi do samorządów Trójmiasta i całego województwa pomorskiego, organizacji pozarządowych, osób zajmujących się organizacją konferencji oraz innych wydarzeń biznesowych, a także do kadry naukowej zajmującej się szeroko rozumianym przemysłem spotkań, nie tylko na polskim, ale i międzynarodowym rynku spotkań biznesowych.
 
Wyniki badań ublikowane są w formie rocznych raportów, które pozwolą na analizowanie pozycji Gdańska i całego regionu na tle innych miast na świecie w dłuższej perspektywie. 

 

Zobacz raporty statystyczne Gdańska i Regionu on-line:

 

Zachęcamy do obejrzenia spotu promocującego projekt badań statystycznych:

 

Znajdź obiekt

Więcej kategorii

Rekomendowane Convention Bureau
2016-2017