kamienica
Porady w zakresie nieruchomości

Zgłoszenie nabycia nieruchomości

Osoba nabywająca nieruchomość musi dopełnić szeregu formalności. Jedną z nich jest zapłacenie podatku, a jak wiadomo Urząd Skarbowy jest bardzo mało wyrozumiały i lepiej nie zaniedbywać tego obowiązku. Zgłoszenie nabycia nieruchomości jest konieczne do jej opodatkowania.

Czym grozi niezgłoszenie nieruchomości do US?

Polskie prawo nakłada na każdą osobę nabywającą nieruchomość obowiązek zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego organu skarbowego. Celem tej czynności jest umożliwienie opodatkowania. Jeżeli podatnik nie dopełni obowiązku zgłoszenia, będzie podlegał odpowiedzialności karno-skarbowej.

Od czasu do czasu urzędy sprawdzają i ujednolicają posiadane informacje o nieruchomościach znajdujących się na terenie gminy lub miasta. Wtedy zwracają się do podatników z prośbą o zgłoszenie korekty deklaracji.

Gdzie należy zgłosić nabycie nieruchomości?

Powyżej pisaliśmy o zgłoszeniu w kontekście pracy Urzędu Skarbowego. Jednak nabycie nieruchomości należy zgłosić gdzie indziej – do wójta gminy lub burmistrza/prezydenta miasta (czyli w urzędzie gminy lub miasta), adekwatnego do miejsca, gdzie znajduje się nieruchomość. Umożliwi to urzędnikom wyliczenie wysokości podatku od nieruchomości, jak też dokonanie zmian w informacji o właścicielach danego obiektu. Decyzję o wysokości podatku organ przesyła pocztą (listem poleconym), a informacja o corocznych zmianach jest zazwyczaj roznoszona przez pracowników urzędu.

Podatek od nieruchomości nie jest wysoki. Zależy m.in. od przeznaczenia nieruchomości, dlatego też mieszkanie użytkowane prywatnie będzie inaczej opodatkowane niż mieszkanie wynajmowane firmom. Podatek można opłacić w czterech ratach lub jednorazowo.

W jakim terminie należy zgłosić nabycie nieruchomości?

Zgodnie z prawem – obowiązek podatkowy powstaje wraz z nabyciem nieruchomości. Podatnik ma 14 dni na zgłoszenie tego faktu do odpowiedniego urzędu.

Jak zgłosić nabycie nieruchomości?

Istnieje dedykowany formularz, służący do zgłaszania nabycia nieruchomości. Jego pełna nazwa to “Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, a skrótowa – IN-1. Możesz go wziąć z urzędu gminy lub miasta, jak też pobrać ze strony podatki.gov.pl.

Należy pamiętać, że tylko zgłoszenie dokonane na odpowiednim formularzu (IN-1) jest ważne. Dokonanie zgłoszenia w innej formie lub z błędami oznacza, iż nie zostało ono dokonane.

Samo zgłoszenie może zostać dostarczone osobiście, listem poleconym lub w formie dokumentu elektronicznego, wypełnianego na platformie online.

Jak wypełnić druk zgłoszenia nabycia nieruchomości?

Druk IN-1 jest dosyć rozbudowany, dlatego jeżeli widzisz, że nie wszystko w nim jest dla ciebie jasne, skorzystaj z pomocy biura rachunkowego. Jednak samodzielne wypełnienie IN-1 nie jest tak trudne. Podstawą jest poprawne opomiarowanie nieruchomości oraz zwracanie uwagi, które rubryki przeznaczone są dla osób fizycznych, a które dla podmiotów gospodarczych.

Zdecydowanie polecamy skorzystanie z dostępnej platformy online. W ostatnich latach rządowe (w tym podatkowe) systemy informatyczne zostały mocno dopracowane i dzięki temu dokonywanie wszelkich zgłoszeń i rozliczeń online jest łatwe oraz bezpieczne. Wypełnianie deklaracji odbywa się krok po kroku i uniemożliwia popełnienie błędów innych niż wprowadzenie nieprawidłowych danych.

Dodaj komentarz